Sv. Peter a Pavol sú v srdciach všetkých veriacich

Dnes slávime liturgickú slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, sviatok, ktorý sprevádza dvetisícročné dejiny kresťanského ľudu. Obaja boli povolaní stať sa stĺpmi rodiacej sa Cirkvi. Slávni svedkovia viery rozšírili Božie kráľovstvo prostredníctvom rôznorodosti svojich darov a podľa príkladu Božského Majstra, krvou potvrdili ohlasovanie evanjelia. Ich mučeníctvo je znamením jednoty Cirkvi, ako hovorí sv. Augustín: „Jeden jediný deň je zasvätený sviatku dvoch apoštolov. I keď boli umučení v odlišných dňoch, boli jedno. Peter predchádzal, Pavol nasledoval“

Benedikt XVI. - z príhovoru 29. 06. 2012

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články