Predĺženie vtelenia

Moje vlastné ľudské telo sa skladá z mnoho miliónov buniek a pritom je to jedno telo, pretože ho oživuje jedna duša, ktorú ovláda neviditeľná myseľ, ale viditeľná hlava. Neskôr všetci, ktorí budú včlenení do Kristovho nového tela, budú jedno, pretože ich bude oživovať jeden Duch, Duch Svätý, ktorého riadi neviditeľná myseľ, myseľ Kristova v nebi, a na vrchole bude viditeľná hlava. Konkrétne to bude tá hlava, ktorú Kristus vybral na začiatku, aby mala kľúče od jeho kráľovstva. Z toho dôvodu bolo Kristovo telo predĺžením jeho vtelenia. Náš Pán musel rásť a šíriť sa veľmi podobne ako bunka. Niekedy sa domnievame, že Cirkev sa formuje tak, že sa všetci zídeme a povieme si, že sa dáme dokopy a založíme si Cirkev presne takým spôsobom, akým zakladáme napríklad tenisový klub. Takýmto spôsobom sa však telo Kristovo neformovalo. Božia moc bola uprostred jeho ľudí.

Fulton Sheen: myšlienky na každý deň (Dobrá Kniha zostavil Henry Dieterich)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články