Čo veriaci očakávajú od kňazov

Veriaci očakávajú od kňazov iba jedno: aby boli „špecialistami“ na stretnutie človeka s Bohom. Nepožadujú od kňaza, aby bol expertom v ekonómii, stavebníctve alebo politike. Očakávajú od neho, aby bol odborníkom duchovného života. Preto pri svojich prvých krokoch mladý kňaz potrebuje po svojom boku skutočného majstra, ktorý mu pomôže, aby sa nestratil uprostred momentálnej kultúrnej ponuky. K tomu, aby sa kňaz vedel postaviť snahám o relativizmus či permisivizmus, nie je vôbec nutné orientovať sa vo všetkých aktuálnych premenlivých trendoch. Veriaci od neho očakávajú skôr, že bude svedkom večnej Múdrosti obsiahnutej v zjavenom slove. Starostlivosť o kvalitu osobnej modlitby a o dobrú teologickú formáciu prináša ovocie. Život pod vplyvom totality mohol spôsobiť podvedomú tendenciu skrývania sa pod vonkajšiu masku a tým aj k podliehaniu istej formy pokrytectva. To celkom isto neslúži opravdivosti bratských vzťahov a môže viesť k prehnanému sústredeniu sa na samých seba. Citovú zrelosť je možné v skutočnosti dosiahnúť, keď srdce prilne k Bohu.

Príhovor na stretnutí s kňazmi. Varšava 25.5.2006

Na minutu s Benediktom XVI – O viere , nádeji a láske

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články