Jednota a spoločenstvo v Duchu Svätom

Augustín si všíma, že obe slová – „Duch“ a „Svätý“ – sa vzťahujú k tomu, čo zdieľa Otec a Syn, k ich spoločenstvu. Ak charakterizuje Ducha to, že je tým, čo zdieľa Otec a Syn, vyvodzuje z toho Augustín to, že špecifickou vlastnosťou Ducha je jednota. Jednota žitého spoločenstva: jednota osôb vo vzájomnom vzťahu trvalého daru, Otca a Syna, ktorý sa dávajú jeden druhému.
Myslím si, že začíname tušiť, akým svetlom je pojatie Ducha Svätého ako jednoty a ako spoločenstva. Pravá jednota nemôže byť nikdy založená na vzťahoch, ktoré by popierali rovnosť dôstojnosti druhých osôb. Jednotou nie je ani celkový počet skupín, ktorými sa občas snažíme „definovať“ samých seba. Iba v živote spoločenstva sa totiž uchováva jednota a naplno sa uskutočňuje ľudská identita. Uznávame spoločnú potrebu Boha, odpovedáme na zjednocujúcu prítomnosť Ducha Svätého a jeden druhému vzájomne slúžime.

Príhovor na vigíliu Svetové stretnutie mládeže, Sydney, 19.7.2008
Na minutu s Benediktom XVI. O viere nádeji a láske- karmelitánske nakladatelství

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články