„Kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“

Často počujem hovoriť: Kristus áno, ale Cirkev nie. Tu si musíme položiť otázku, či vôbec možno Krista odtrhnúť od cirkvi. On povedal apoštolom: „Kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“ (Lk 10, 16 . Sv. Pavol napísal: „Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu“ (Ef 5, 25 . Aká biedna Cirkev! Čistá a nepoškvrnená vo svojej Hlave – Kristovi; na jej ceste ju sprevádza Duch Svätý; bohato požehnaná Svätým písmom, sviatosťami a inými prostriedkami milosti. Prirodzene, má vo svojich radoch slabé údy, ktoré nesú vinu. Ale predsa je krásne patriť do nej, ak ju milujeme, ak sa snažíme urobiť ju ešte krajšou a lepšou, a keď to začíname sami od seba.
Mnohí sa však realizujú len vyvolávaním nepokojov. Podobajú sa mužovi, ktorý podnikne čokoľvek, len aby si vo filme našiel miesto. Keď si však miesto vybojoval, stane sa ohniskom ustavičného nepokoja a dotieravou blchou v kožuchu svojich kolegov a predstavených. Naozaj má člověk niekedy dojem, že niektorí len preto pozerajú do slnka, aby tam odhalili škvrny. V dejinách církvi nachádzajú len chyby a omyly; nehodných pápežov, inkvizíciu, prípad Galileiho, križiacke výpravy. Iné časy církvi, veľkí svätci, významné diela o ohlasovaní evanjelia a láska k blížnym – toho akoby vôbec nebolo.

Pápež Albino Luciani - Verím
myšlienky k vyznaniu viery Cirkvi

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

  • 23.11.2001 - 01:00
    Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
  • 13.04.2001 - 00:00
    Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
  • 12.01.2001 - 19:00
    Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...