„Kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“

Často počujem hovoriť: Kristus áno, ale Cirkev nie. Tu si musíme položiť otázku, či vôbec možno Krista odtrhnúť od cirkvi. On povedal apoštolom: „Kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“ (Lk 10, 16 . Sv. Pavol napísal: „Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu“ (Ef 5, 25 . Aká biedna Cirkev! Čistá a nepoškvrnená vo svojej Hlave – Kristovi; na jej ceste ju sprevádza Duch Svätý; bohato požehnaná Svätým písmom, sviatosťami a inými prostriedkami milosti. Prirodzene, má vo svojich radoch slabé údy, ktoré nesú vinu. Ale predsa je krásne patriť do nej, ak ju milujeme, ak sa snažíme urobiť ju ešte krajšou a lepšou, a keď to začíname sami od seba.
Mnohí sa však realizujú len vyvolávaním nepokojov. Podobajú sa mužovi, ktorý podnikne čokoľvek, len aby si vo filme našiel miesto. Keď si však miesto vybojoval, stane sa ohniskom ustavičného nepokoja a dotieravou blchou v kožuchu svojich kolegov a predstavených. Naozaj má člověk niekedy dojem, že niektorí len preto pozerajú do slnka, aby tam odhalili škvrny. V dejinách církvi nachádzajú len chyby a omyly; nehodných pápežov, inkvizíciu, prípad Galileiho, križiacke výpravy. Iné časy církvi, veľkí svätci, významné diela o ohlasovaní evanjelia a láska k blížnym – toho akoby vôbec nebolo.

Pápež Albino Luciani - Verím
myšlienky k vyznaniu viery Cirkvi

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 25.03.2007 - 12:01
  PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Drahí bratia a sestry, bohoslužobné texty dnešného dňa sa upierajú...
 • 24.03.2007 - 19:51
  KVETNÁ NEDELA (ak sa koná procesia) Na úvod Tento komentár treba predniesť ešte pred začatím...
 • 16.11.2006 - 03:59
  Chcel by som uviesť na zamyslenie i pre poučenie časť homílie autora z druhého storočia po Kristovi...
 • 06.06.2006 - 00:00
  Milé čitateľky a čitatelia, 25. apríla 2005 si Svätý Otec na audiencii s úsmevom spomínal, že keď v...
 • 16.04.2006 - 00:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 14.04.2006 - 00:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 01:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 22.09.2004 - 00:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 14:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 26.05.2003 - 00:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...