Film: Farár u sv. Dominika (Going My Way)


Príjemný a úsmevný príbeh o kňazovi O´Malleym, ktorý prichádza na výpomoc do farnosti sv. Dominika, kde pôsobí istý starší kňaz. Prináša do života farnosti trochu nový prístup a viac života. Osviežujúci film s komediálnymi prvkami zaujme svojimi zápletkami a najmä príkladnou osobnosťou kňaza O´Malleya.

Výsledkom príchodu kňaza O´Maylleya sú určité nezhody so starším kolegom, ktorý bol zvyknutý na istú monotónnosť, ktorú mu O´Malley teraz narúša. Po akejsi menšej kríze sa ich ale spoločne snažia prekonávať. Neskôr sa správcom farnosti stáva O´Malley.
O´Malley časom zakladá chlapčenský zbor, zaujíma sa o problémy ľudí vo farnosti, s ktorými prichádza do kontaktu a snaží sa ich riešiť. Tiež musí riešiť zlú finančnú situáciu farnosti. To všetko je zaobalené jeho srdečným a veselým vystupovaním.

Je to film, ktorý môže tím, ktorí nie sú katolíkmi priblížiť život farára a pomôcť im odstrániť niektoré predsudky tak, že ukazuje, že aj kňazi sú normálni ľudia, ktorí prežívajú svoje starosti aj radosti.

Réžia: Leo McCarey.
Hrajú: Bing Crosby, Barry Fitzgerald, Frank McHugh, James Brown, Gene Lockhart a ďalší.

Tento film v ponuke napr. tu.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články