Pápež František: Nečakajme do budúcoročného Pôstu

Evanjelium tejto tretej pôstnej nedele (porov. Lk 13,1-9) nám hovorí o Božom milosrdenstve a našom obrátení. Ježiš rozpráva podobenstvo o neúrodnom figovníku. Istý muž zasadil vo svojej vinici figovník. Každé leto chodieval s veľkou nádejou k nemu a hľadal na ňom plody, ale žiadne nenachádzal, pretože strom nebol úrodný. Sklamanie, ktoré sa opakovalo až tri roky, priviedlo muža k rozhodnutiu figovník vyťať a zasadiť namiesto neho iný. Zavolal si teda vinohradníka, vyjadril mu svoju nespokojnosť a nariadil mu strom vyťať, aby zbytočne nevyčerpával pôdu. Vinohradník však prosí svojho pána o trpezlivosť a žiada o jeden rok navyše, počas ktorého sa on sám bude o strom zvlášť pozorne a citlivo starať, aby priniesol ovocie.

Takéto je podobenstvo. Čo nám chce povedať? Čo predstavujú jeho jednotlivé postavy? Pán vinice predstavuje Boha Otca a vinohradník je obrazom Ježiša, zatiaľ čo figovník je symbolom ľahostajného a neúrodného ľudstva. Ježiš sa prihovára u Otca v prospech ľudstva – robí tak neustále – a prosí ho o pozhovenie, dať ľudstvu ešte čas, aby v ňom mohlo vzklíčiť ovocie lásky a spravodlivosti. Figovník, ktorý chce pán vinice v podobenstve vyťať, predstavuje neplodnú ľudskú existenciu, neschopnú daru, neschopnú konať dobro. Je to symbol toho, kto žije len pre seba, sýty a nerušený, uvelebený vo svojom komforte, neschopný upriamiť svoj pohľad a srdce na tých, čo sa okolo neho nachádzajú v podmienkach utrpenia, chudoby a nedostatku. K tomuto postoju egoizmu a duchovnej neplodnosti je protikladom veľká láska vinohradníka voči figovníku: dosiahne, že pán počká, má trpezlivosť, vie čakať, venuje stromu svoj čas a prácu. Pánovi sľubuje, že sa o nešťastný strom osobitne postará.

Podobenstvo o vinohradníkovi ukazuje milosrdenstvo Boha, ktorý nám dáva čas na obrátenie. Všetci sa potrebujeme obrátiť, urobiť krok vpred, a Božia trpezlivosť a milosrdenstvo nás v tom sprevádzajú. Napriek neúrodnosti, ktorá je niekedy v našom živote príznačná, Boh je trpezlivý a ponúka nám príležitosti na zmenu a pokročenie na ceste dobra. Avšak odklad, vyprosený a udelený v očakávaní že strom nakoniec zarodí, poukazuje aj na neodkladnosť obrátenia. Vinohradník pánovi hovorí: „Nechaj ho ešte tento rok“ (v. 8). Možnosť obrátenia nie je neobmedzená; je preto nevyhnutné využiť ju hneď, inak sa dá navždy stratiť. Počas Pôstneho obdobia sa môžeme zamyslieť: Čo musím urobiť ja, aby som sa viac priblížil k Pánovi, aby som sa obrátil, aby som „vyťal“ tie veci, čo nie sú v poriadku? – „Nie, nie, ja radšej počkám do budúcoročného Pôstu!“ – Ale dožiješ sa ho vôbec? Zamyslime sa preto každý už dnes: Čo musím vykonať stojac pred týmto milosrdenstvom Boha, ktorý na mňa čaká a ktorý vždy odpúšťa? Čo musím urobiť? Na Božie milosrdenstvo sa môžeme vo veľkom spoľahnúť, ale bez jeho zneužívania. Nemáme ospravedlňovať duchovnú lenivosť, ale so zvýšeným úsilím ochotne odpovedať na toto milosrdenstvo s úprimným srdcom.

Počas Pôstneho obdobia nás Pán pozýva k obráteniu. Každý z nás by sa mal cítiť oslovený touto výzvou a napraviť niečo vo svojom živote, na svojom spôsobe myslenia, konania a vo vzťahoch k blížnemu. Zároveň máme napodobňovať trpezlivosť Boha, ktorý každému dôveruje, že dokáže „vstať“ a opäť kráčať. Boh je Otcom, a on slabnúci plamienok nezhasína, ale toho, kto je slabý sprevádza a stará sa o neho, aby zmocnel a priniesol spoločenstvu svoj príspevok lásky. Nech nám Panna Mária pomáha prežívať tieto dni prípravy na Veľkú noc ako čas duchovnej obnovy a otvorenia sa v dôvere pre Božiu milosť a jeho milosrdenstvo.

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 24.03.2007 - 19:51
  KVETNÁ NEDELA (ak sa koná procesia) Na úvod Tento komentár treba predniesť ešte pred začatím...
 • 16.11.2006 - 03:59
  Chcel by som uviesť na zamyslenie i pre poučenie časť homílie autora z druhého storočia po Kristovi...
 • 06.06.2006 - 00:00
  Milé čitateľky a čitatelia, 25. apríla 2005 si Svätý Otec na audiencii s úsmevom spomínal, že keď v...
 • 16.04.2006 - 00:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 14.04.2006 - 00:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 01:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 22.09.2004 - 00:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 14:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 26.05.2003 - 00:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 18.04.2003 - 00:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...