Sv. Jozef a Mária hľadajú prístrešie

Matka Božia, Mária, kam ťa až vyhnala ľudská nežičlivosť,
keď si bola živým chrámom vteleného Božieho Syna? Keďže ti
už osobne nemôžeme dať prístrešie, príď aspoň duchovne s týmto
obrazom a požehnaním tvojho Syna do nášho príbytku. Kiežby sme
ti mohli slúžiť s takou láskou a úctou, s akou ti slúžil sv. Jozef.
Odteraz chceme prejavovať svoju lásku k tvojmu Synovi vo všetkých
ľuďoch, osobitne v ľuďoch trpiacich núdzu. chceme plniť Božiu
vôľu tým, že budeme znášať všetky utrpenia s odovzdanosťou
do Božej vôle a z lásky odpúšťať všetkým.
Matka naša, pre najsvätejšie Srdce Ježišovo, ktoré spočívalo
pod tvojím srdcom, neodopri nám to, o čo ťa prosíme. Vypros nám
čisté, ponížené, teba milujúce srdce, aby sme lepšie poznali seba,
milovali blížneho, nenávideli hriech a s odvahou premáhali svoje
zlé náklonnosti. Vypros nám milosť vytrvať v dobrom až do konca.
Keď nám príde hodina smrti, neopusť nás vtedy, ale si spomeň
na to, ako sme sa utiekali k tebe. Milostivo ponáhľaj sa nám
na pomoc a priveď nás do večných príbytkov, aby sme sa s tebou
a so všetkými anjelmi a svätými mohli chváliť a zvelebovať
požehnaný plod tvojho života po všetky veky vekov. Amen.

Skrátená modlitba: Sv. Jozef a Mária hľadajú prístrešie.
Zdroj: Litava 2019

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články