Jedinou autentickou mierou života je láska, s akou nás všetkých miluje Boh

„V každom chorom dieťati, v každom slabom starčekovi, v každom zúfalom migrantovi, v každom krehkom a ohrozovanom živote je Kristus, ktorý nás hľadá (porov. Mt 25,34-46) – hľadá naše srdce, aby nám odhalil radosť z lásky. (...) Nech nikto nemeria život podľa klamov tohto sveta, ale nech každý prijme seba samého a tých druhých v mene Otca, ktorý nás stvoril.(...)

pápež František 10 októbra 2018

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články