Mimoriadna forma — stará liturgia

Pápež Benedikt XVI. apošt. konšt. Summorum Pontificum potvrdil a rozšíril povolenie používať liturgické knihy z pred reformy II. vatikánskeho koncilu. Tu uvádzame niekoľko linkov a praktických pomôcok.

Tabellae secretarum

- kánonové tabuľky:

 • In medio altaris — Hlavná stredná (pdf 30x40 - dočasné)
 • Ad latus Evangelii — Evanjeliová (pdf 13x18 - dočasné)
 • Ad latus Epistolae — Epištolová (pdf 13x18 - dočasné)

Orationes cum induitur paramentis

- modlitby pri obliekaní rúch:

 • Pro Episcopo — pontificaliter (pdf A4)
 • Pro Episcopo — simplex (pdf A4)
 • Pro sacerdote — presbytero (pdf A4)
 • Pro diacono (pdf A5)
 • Pro subdiacono (pdf A5)
 • Pro clerico (pdf A5 lat/slov) — môže použiť klerik alebo miništrant

Schedulae utensilia

— užitočné pomôcky — "ťaháky"

 • Tabula orationum pro ministris - Introibo, Confiteor, etc. (pdf A5)
 • Toni Gloria in excelsis, Credo, Ite Missa est/dimissio (pdf A5)

Normatívne texty a pramene na stiahnutie

Príspevky

PrílohaVeľkosť
ORATIONES Ep cum in pontificalibus celebrat.pdf102.73 KB
ORATIONES cum sacerdos.pdf97.25 KB
Orationes subdiaconus A5.pdf31.19 KB
Toni Gloria in excelsis A5.pdf929.73 KB
Introibo confiteor A5.pdf66.75 KB
Orationes diaconus A5.pdf31.01 KB
Orationes clericus A5.pdf35.35 KB
kánonová tabuľka evanjelium 13x18.pdf505.81 KB

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články