Aj to sa nás týka: Týranie zvierat – Video


Jav veľmi rozšírený – mučenie zvierat, používanie ich na rôzne pokusy, trápenie zvierat v rôznych chovoch, kde musia prežívať v ťažkých podmienkach na malom priestore, kde neraz zvieratá zomierajú na následky vážnych zranení spôsobených vykrmovaním rastovými hormónmi s následkom, že ich končatiny nedokážu udržať váhu tela - lámu sa im kosti a pod. Zvieratá sťahované z kože zaživa alebo brutálne zabíjané a to všetko len kvôli ich kožušine. Je toho iste oveľa viac. Boh nám dal zvieratá, aby nám mohli slúžiť. Tiež však chce, aby sme s nimi narábali dobre a aby sme sa voči celej prírode správali zodpovedne. Preto by sme ako kresťania nemali brať na ľahkú váhu ani to čo sa deje s prírodou, ktorú nám daroval Boh, a ktorú máme zodpovedne spravovať.

K tomu, že chov zvierat v zlých podmienkach sa neustále rozširuje prispieva vysoká konzumácia mäsa, holdovanie noseniu výrobkov z kožušín, prípadne kupovanie drogérie a liekov, ktoré sú testované na zvieratách.
Preto pokiaľ je to v našich silách, mali by sme na tieto veci upozorňovať aj naše okolie a sami by sme sa mali zaujímať o to čo kupujeme a čo jeme a v rámci možností by sme sa mali vyhýbať akejkoľvek podpore násilia aj na zvieratách.
Niekto by možno povedal, že u nás sa takéto veci nedejú. To by som skôr nazval nevedomosťou. Ako to asi vyzerá aj v slovenských chovoch a v rôznych poľnohospodárskych podnikoch, keď tam tiež ide v prvom rade vo väčšine prípadov o zisk a robia tam ľudia, ktorí sa inde neuplatnili? Nedávno som mal rozhovor s jednou pani, ktorá pracovala na družstve, kde bola vedúcou zamestnankyňou. Hovorila, že sa týranie zvierat u nich zo strany zamestnancov vyskytovalo, ale že ona, pokiaľ o tom vedela, to trestala (finančne a pod.). Prípady zlých podmienok, v ktorých žije napr. hydina vo veľkochovoch aj u nás sú známe i zo správ v televízii. Raz mohli slovenskí diváci dokonca vidieť, ako to vyzerá, keď havaruje kamión s kurčatami a usilovní zamestnanci začnú prekladať debničky so živými zvieratami spôsobom “a la hod do diaľky”.
Situáciu v tom ako sa narába nielen vo svete, ale aj u nás so zvieratami by som označil ako dosť vážnu a znepokojujúcu.
Popri tom všetkom je ale dobré nezabúdať, že nie utrpenie je najväčším zlom, ale hriech.

Videá (nie vhodné pre deti a citlivejšie povahy): tu

Odkaz na súvisiaci článok.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články