Požehnanie daru spovede

Za psychológom Jungom vraj raz prišiel jeden študent teológie, aby  mu dal otázku, či ľudia v modernej dobe idú, keď majú problémy, radšej k doktorovi alebo ku kňazovi. Jung neodpovedal. Namiesto toho rozposlal dotazníky, na ktoré dostal stovky zaujímavých odpovedí. „Výsledky potvrdili len to, čo som už dávno vedel,” priznal sa. „Štatistiky ukázali, aké veľké percento, vlastne prevažná časť katolíkov, by si zvolilo kňaza. Protestanti by radšej navštívili lekára a židia sotva pomysleli, že by v prípade psychických problémov mali zavítať k rabínovi. Najmenej týmito problémami trpeli katolíci, potom protestanti a nakoniec židia.“ Zaujímavá zhoda.

Na otázku „Prečo veriaci katolíci menej podliehajú neurózam a čo môžu protestantské cirkvi urobiť pre to, aby ich členovia dosiahli podobný výsledok?” Jung odpovedal: „Musí jestvovať v Katolíckej cirkvi čosi, čo spôsobuje takýto príznačný efekt. A zaiste ste to už odo mňa aj počuli. U katolíkov sa samozrejme tiež objavujú neurózy, no počas mojej štyridsaťročnej praxe som ich neliečil viac než šesť.“ „Súvisí to najskôr so spoveďou,“ povedal.

 Svedectiev podobného charakteru o užitočnosti spovede je neúrekom. V neposlednom rade je to aj kniha rozhovorov s našim slovenským misionárom, redemptoristom Pátrom Michalom Zamkovským Spovedal som Slovensko. Aj keď všetky tieto svedectvá sú silné, snáď najsilnejšie sú svedectvá tých, ktorí v spovedi a cez spoveď osobne zažili silu odpustenia a znova dostali pokoj a uzdravenie a to nielen svojich duší, ale aj svojich tiel, lebo darmo mnohé duchovné problémy sa prenášajú aj do našich tiel, či to chceme alebo nechceme.

Zo zamyslenia P. Milana Bubáka SVD na 2. veľkonočnú nedeľu

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články