Prejav lásky

Ježiš Kristus prejavil svoju Božiu lásku ľudským spôsobom konkrétnymi skutkami, celým svojím životom i smrťou. Narodil sa ako bezmocné, milé dieťa. Skutky apoštolov zachytili celé jeho verejné pôsobenie troma slovami: „chodil, dobre robil“ (Sk 10, 38). Svojou láskavosťou si získal skupinu učeníkov, uzdravoval chorých, obracal hriešnikov, utešoval zarmútených. Mal aj bližších priateľov (Lazára, Máriu, Martu, Jána), plakal nad ich bolesťou, spolucítil s nimi. Bol milý k deťom a zahriakol apoštolov, keď ich odháňali: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“(Lk 18, 16). V Ježišovi Kristovi Boh miluje ľudstvo ako manžel svoju manželku, ako otec a matka svoje dieťa, teda nežne, citlivo a súcitne, milosrdne, v ňom nás Boh miluje „ľudským srdcom“ (Gaudium et spes, 22)

kardinál Jozef Tomko: Boh ma miluje Rozhlasové duchovné cvičenia (SSV 2012)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články