Láska je „trpezlivá, dobrotivá, nezávidí...“

Použijúc prívlastky, ktoré dáva láske sv. Pavol, že je „trpezlivá, dobrotivá, nezávidí...“ vysvetlil páter Cantalamessa, aký význam má vnútorný postoj človeka pri konaní dobra:

„Nejde teda o oslabenie dôležitosti skutkov lásky, ako skôr o zaistenie ich bezpečného základu proti egoizmu a jeho bezhraničnej prefíkanosti. Sv. Pavol chce, aby kresťania boli «zakorenení v láske», čo znamená že láska je koreňom a základom všetkého. Ak my milujeme «zo srdca», je to samotná Božia láska «vliata do nášho srdca Duchom Svätým», ktorá prechádza cez nás. Stať sa «účastnými na Božej prirodzenosti»
v skutočnosti znamená spolupodieľať sa na Božej činnosti, na Božej aktivite lásky, keďže Boh je láska. Je to láska Božia, prechádzajúca cez nás.“

P. Raniero Cantalamessa vo Vatikáne 2. marca 2018

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články