Prijať evanjelium

„Obráťte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15), znie Ježišova prosba. Verte radostnej zvesti, že Boh je váš Otec. Milujúci Otec, ktorý sa tak nezmyselne zaväzuje zmluvou vernosti, že od teba v prvom momente nečaká vôbec nič, iba aby si tú jednostrannú zmluvu prijal. Aby si sa nechal Bohom milovať, aby si pochopil, že Boh o teba stojí, že chce s tebou začať celkom odznova. Kvôli tomu bol schopný dať i vlastného Syna.
Mnohým kresťanom táto Ježišova prosba znie ako ďalší nárok k mnohým životným nárokom, ďalšia úloha k mnohým úlohám. Pritom ide o to, prijať, čo pre nás Boh robí. Dať mu dôveru a neodvracať sa od jeho lásky. Evanjelium je radostnou a dobrou správou práve preto, že Boh sa obracia k nám a obdarováva nás, aby sme mohli žiť nezaťažení hriechom a jeho následkami. Evanjelium nie je morálny nárok, ale zvesť o ponuke Božej lásky, ktorú Boh dáva zadarmo a z čistej lásky k nám.

Vojtěch Kodet: Hledám tvou tvář (karmelitánske nakladatelství)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články