Čo vnímate ako vašu najväčšiu výzvu v tomto roku...

osobný vzťah voči Bohu
51% (137 hlasy/ov)
zlepšovanie vzťahov v rodine
18% (49 hlasy/ov)
rozvoj cirkevného spoločenstva
4% (10 hlasy/ov)
obrana viery a hodnôt v spoločnosti
12% (33 hlasy/ov)
politika a ekonomické otázky
1% (4 hlasy/ov)
sociálna spravodlivosť a pomoc núdznym
4% (12 hlasy/ov)
profesné výzvy
5% (13 hlasy/ov)
iné
4% (11 hlasy/ov)
Celkový počet hlasov: 269

Redakčné články