Variationes in ordinem Missae inducendae

Variationes in ordinem Missae inducendae ad normam instructionis S. R. C. diei 4 maii 1967, Typis Polyglottis Vaticanis 1967
(pdf)

Ide o druhú pokoncilovú revíziu omšového poriadku, ktorý je napísaný formou synopsy, medzi najvýraznejšie zmeny patrí vynechanie krížov v kánone a predsunutie záverečného požehnania pred prepustenie. Toto vydanie tiež obsahuje Druhú inštrukciu na vykonávanie Konštitúcie o posv. liturgii: Tres abhinc annos.
Napokon ho nahradilo Ordo Misae z r. 1969 a následne prvé typické vydanie Rímskeho misála v r. 1970.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články