Ordo Missae 1965

Ordo Missae
Ritus servandus in celebratione Missae et de defectibus in celebratione Missae occurentibus
, Typis Polyglottis Vaticanis 1965
(pdf)

Ide o pokoncilovú revíziu omšového poriadku, ktorý sa mal (ako hovorí jeho promulgačný dekrét) vložiť do nových vydaní misála. Tento zámer zmenili neskôr Variationes a apokon aj tieto nahradilo Ordo Missae z r. 1969 a následne prvé typické vydanie Rímskeho misála v r. 1970.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články