Okrúhle výročia

Ahojte, dnes máme stodesiate výročie černovskej tragédie a celý rok je jubilejný pre dr. Jozefa Tisa -- napĺňa sa sedemdesiat rokov po jeho poprave a stotridsať rokov po jeho narodení. Tak som si povedala, že sem niečo napíšem, a vybrala som niekoľko viet z Tisovej reči pri príležitosti konania kurzov slovenských dejín (v r. 1940) -- o ich zmysle (mohla by som dodať -- o zmysle historiografie a možno aj humanitných vied).
"Dejiny nám ukazujú slovenský spôsob žitia, spravovania, snaženia, a tak ďalej. (...) Rozmýšľanie o danej minulosti je potrebné na vedenie každodenného života. Učme sa zo škody druhých i zo škody svojich predkov. (...) Máme veľké dedičstvo. Musíme ho odovzdať našim pokoleniam."

Informácie o Monika Mičudová

Redakčné články

 • 07.01.2002 - 00:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 00:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 12.04.2001 - 23:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 18:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...