Aká je otcovská láska

„daj nám“ to je krásna dôvera detí, ktoré očakávajú všetko od svojho Otca.
„Veď on dáva svojmu slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“ a všetkému živému dáva „pokrm v pravý čas“ (Ž 104,27).
Ježiš nás učí tejto prosbe, ktorá v skutočnosti oslavuje nášho Otca, pretože uznáva, že je dobrý nad všetku dobrotu.
Katechizmus katolíckej cirkvi 2828

Pamätáte si ešte na svoje detstvo a na to, ako ste nenávideli svoje tresty, vtedy ste si určite mysleli, že vás vaši rodičia nemajú radi, keď vás trestajú. Predsa to nebola vaša chyba, že ste porušili pravidlá. Alebo možno to aj bola vaša chyba, ale aj tak to nebol dôvod, aby vás za to potrestali.
Teraz, keď sme dospelí, už chápeme, aké je ťažké vychovávať deti. Niektorí z nás majú vlastné deti a keď tie porušia pravidlá, nemôžeme to len tak prehliadnuť.
Na druhej strane vieme, že trest deťom ubližuje a my im predsa nechceme v žiadnom prípade ublížiť. S deťmi je to tak: niekedy presne viete, čo je pre ne dobré, ale cítite to presne naopak. V skutočnosti sa tresty nepáčia ani rodičom, ani deťom, no potrebné sú.
Deti ľahko zabúdajú a teda aj my Božie deti ľahko zabudneme, že prísna výchova je potrebná. List Hebrejom nám tiež pripomína, že sme Božie deti.
„A zabudli ste na povzbudenie, ktoré vás oslovuje ako synov. „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou! Neklesaj na mysli, keď ťa pokarhá. Lebo koho Boh miluje, toho aj vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna.“ Hebr 12,5-6
Uvedomujeme si skutočný zmysel toho, že sme Božie deti? Znamená to, že Boh nás veľmi miluje, a preto sa k nám správa presne tak ako dobrý otec k svojim deťom. Jeho láska k nám je veľká, preto nás vychováva.

Scott Hahn: Nádej v ťažkých časoch>/em>

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články