Piatok– v týždni modlitieb za duchovné povolania

PIATOK
ZA MISIONÁROV A ZA DOBROVOĽNÍKOV

Svätý otec František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

„V súvislosti s kresťanskými misiami zaiste vyvstáva nemálo otázok: čo to znamená byť misionárom evanjelia? Kto nám dá silu a odvahu hlásať? Aká je evanjeliová logika, ktorou sa misie inšpirujú? S touto evanjeliovou nádejou sa otvorme tichému pôsobeniu Ducha, ktoré je základom misií. Bez vytrvalej a kontemplatívnej modlitby nemôže existovať nijaká pastorácia povolaní, ani
kresťanské misie. V tomto zmysle treba kresťanský život sýtiť počúvaním Božieho slova a predovšetkým pestovaním osobného vzťahu s Pánom v eucharistickej adorácii, ktorá je privilegovaným „miestom“ stretnutia s Bohom.“

Modlitba:

Prosíme Ťa, nebeský Otče, sprevádzaj svojim požehnaním všetkých kresťanov, ktorí svojim životom ohlasujú evanjelium; daj im pocítiť Tvoju blízkosť a lásku. Daj, aby misionári mali otvorené srdcia pre radosti a nádeje, bolesti i úzkosti ľudí dneška. Veď ich a usmerňuj vo všetkom, čo robia. Žehnaj všetky ich námahy pri šírení Tvojho kráľovstva a udržiavaj ich vždy vo svojej láske a ochrane. Mocou svojho Ducha vzbudzuj v mnohých chlapcoch a dievčatách túžbu po misionárskom povolaní. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj:: Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením Mons. Tomáša Galisa žilinského diecézneho biskupa

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články