Štvrtok– v týždni modlitieb za duchovné povolania

ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – REHOĽNÍKOV
A ZA CHLAPCOV

Svätý otec František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

„Ježiš dáva vzklíčiť semenu. Nakoniec je dôležité naučiť sa z evanjelia, ako ohlasovať. Nezriedka sa totiž môže stať – aj pri najlepšej vôli – že prepadneme túžbe po moci, prozelytizme a netolerantnom fanatizme. Evanjelium nás však pozýva, aby sme odmietli modloslužbu úspechu a moci, neprimeranú starosť o štruktúry a istú úzkostlivosť, ktorá zodpovedá skôr duchu dobývania, než duchu služby. Semeno kráľovstva – hoci je malé, neviditeľné a niekedy bezvýznamné – potichu rastie vďaka neprestajnému Božiemu pôsobeniu: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie“ (Mk 4, 26 – 27). Toto je naša hlavná nádej: Boh prekonáva naše očakávania a prekvapuje nás svojou veľkodušnosťou; spôsobuje, že naša práca prináša ovocie presahujúce akékoľvek ľudské výpočty.“

Modlitba:

Všemohúci Bože, Ty vnukáš dobré úmysly a pomáhaš ich aj uskutočniť; prosíme Ťa za tých, ktorí zanechali všetko a úplne sa zasvätili Tebe, aby nasledovali Ježiša Krista, veď ich cestou spásy a pomáhaj im čoraz viac sa odpútať od klamných ponúk sveta, aby verne slúžili Tebe i svojim blížnym v duchu evanjeliovej chudoby a pokory. Vzbudzuj mnohých mladých chlapcoch túžbu po úplnom zasvätení teba sa v spoločenstve so špecifickou charizmou. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov Amen.

Zdroj:: Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením Mons. Tomáša Galisa žilinského diecézneho biskupa

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články