Utorok – v týždni modlitieb za duchovné povolania

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2017

UTOROK
ZA MLÁDEŽ HĽADAJÚCU ALEBO ROZHODUJÚCU SA
PRE SVOJE POVOLANIE V CIRKVI

Pápež František v posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

„Ježiš je pomazaný Duchom a poslaný. Byť misionárskym učeníkom znamená aktívne sa podieľať na Kristovom poslaní, ktoré sám Ježiš v nazaretskej synagóge opisuje takto: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 19). To je tiež naším poslaním: byť pomazaní Duchom a ísť hlásať Božie slovo bratom a sestrám, stať sa pre nich nástrojom spásy.“

Modlitba:

Pane Ježišu, ktorý si povedal: "hľadajte a nájdete". Stoj pri mladých ľuďoch hľadajúcich lásku, porozumenie a šťastie. Daj im svetlo svojho Ducha, aby úprimne a vytrvalo hľadali pravé hodnoty, rozlíšili ich od falošných a vedeli sa rozhodnúť pre dobro, pravdu a krásu. Vypočuj naše prosby a daruj im odvahu nasledovať teba, ktorý si Cesta, Pravda a Život, cestou kňazského alebo zasväteného života. Náročnosť dnešnej doby nech je napĺňaná nekonečeným milosrdenstvom Nebeského Otca, ktorý ťa poslal, aby sme mali život, a mali ho v hojnosti. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

:Zdroj: Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením Mons. Tomáša Galisa žilinského diecézneho biskupa

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články