Pondelok – v týždni modlitieb za duchovné povolania

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2017

PONDELOK
ZA RODINY, KTORÉ SÚ MALÝMI SPOLOČENSTVAMI CIRKVI, HNIEZDAMI POVOLANIA

Pápež František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

„Misionárske poslanie teda nie je niečím, čo je ku kresťanskému životu akosi pridané, ako nejaký ornament, ale naopak, nachádza sa v samom srdci viery: dôsledkom nášho vzťahu s Pánom je to, že sme poslaní do sveta ako proroci jeho slova a svedkovia jeho lásky. Ak aj v sebe pociťujeme mnohé slabosti a niekedy sa možno cítime malomyseľní, musíme zdvihnúť hlavu hore k Bohu a nedať sa rozdrviť pocitom nedostatočnosti či prepadnúť pesimizmu, ktorý nás robí pasívnymi divákmi nudného a jednotvárneho života. Niet tu miesta
pre obavy: sám Boh prichádza, aby očistil naše „nečisté pery“ a urobil nás hodnými tejto misie: „,... zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!ʻ Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: ,Koho mám poslať, kto nám pôjde?ʻ I povedal som: ,Hľa, tu som, pošli mňa!ʻ“ (Iz 6, 6-8)

Modlitba:

Dobrotivý Bože, v Tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a pevný základ. Posilni mocou svojho Ducha v rodinách odvahu modliť sa za povolanie svojich detí a ochotu darovať ich do služby Tebe. Pomáhaj nám rásť vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej rodiny, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj: Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením Mons. Tomáša Galisa žilinského diecézneho biskupa

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články