Tajomstvo Božej milosrdnej lásky

Evanjelista pripomína, že Pán Ježiš nám ukázal učeníkom stopy ukrižovania, dobre viditeľné a hmatateľné i na jeho oslávenom tele (porov. Jn 20,20-27). Tieto sväté rany na rukách, nohách a boku sú prameňom nevyčerpateľnej viery, nádeje a lásky, z ktorých môže každý čerpať, zvlášť duše prahnúce po Božom milosrdenstve. Preto si Boží služobník Ján Pavol II, tiež z ohľadom na duchovnú skúsenosť svätej Faustíny Kowalskej prial, aby prvá nedeľa po Veľkej Noci bola zasvätená práve Božiemu milosrdenstvu, a ako vieme, Prozreteľnosť zariadila, že zomrel práve na vigíliu tohto dňa – v rukách Božieho milosrdenstva.
Tajomstvo Božej milosrdnej lásky bolo stredom pontifikátu môjho ctihodného predchodcu. Spomeňme si zvlášť na encykliku Dives in misericordia z roku 1980 a na posviacku novej svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove v roku 2002. slová, ktoré pápež predniesol, boli určitým súhrnom jeho magistéria, keď zdôraznil, že úcta k Božiemu milosrdenstvu nie je nejakou druhoradou zbožnosťou, ale podstatným rozmerom viery a kresťanskej modlitby.

Príhovor pred modlitbou Regina caeli 23.4.2006
Na minutu s Benediktom XVI. O viere nádeji a láske- karmelitánske nakladatelství

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články