„Vy ste soľ zeme. … Vy ste svetlo sveta.“ (Mt 5, 13.14)

Ježišu, možno aj dnes máš pri pohľade na naše mestá dôvod plakať. Aj my môžeme byť voči tebe slepí a nechápať cestu pokoja, ktorú si nám ukázal (porov. Lk 19, 41).

No teraz si uvedomujeme, ako ku nám voláš slovami z Reči na vrchu: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.” A tiež to, čo si povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo sveta... Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.” (Mt 5, 8-9. 13. 14. 16).

Modlime sa

Vo svetle nebeského Jeruzalema

Pane a Bože náš, povolal si nás do nebeského Jeruzalema, kde Boh prebýva so svojím ľudom. Prisľúbil si nám, že tam bude osušená každá slza z našich očí. Nebude tam ani smrť, ani smútok, ani plač, ani súženie. Ty budeš naším Bohom a my tvojím ľudom (porv. Sk 21, 4; Iz 25, 6-9). Uchovaj nás v nádeji, že po namáhavom siatí v slzách príde radostný čas žatvy (porov. Ž 126, 5).

Meditácie Mons. Renata Cortiho, emeritného biskupa z Novary
v Koloseu na Veľký piatok 3. apríla 2015

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články