Myšlienky: Prázdne Dalajlámove slová


Musí prísť k novej renesancii, hlbšej než tá minulá, takej, ktorá urobí najvyššou pravdou etický moment, moment úcty k životu (Albert Schweizer)

Poznám istého gynekológa, ktorý denne zlikviduje ľudské životy, ale na Vianoce nie je schopný zabiť kapra. (Max Kašparú – český psychiater a diakon)

Často ľuďom hovorím – môj súcit sú len prázdne slová. Bola to Matka Tereza, kto skutočne praktizoval súcit. (Dalajláma l999)

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články