Tri oblasti viery

Ako veriaci sa často pýtame: Sú pochybnosti vo viere Bohu v poriadku? Sú pochybnosti výsledkom veľkej alebo malej viery, alebo dokonca výsledkom jej úplného nedostatku? V našich slovenských pomeroch sa, žiaľ, pochybnosti vo viere ešte stále pokladajú za znak nedostatku viery. Ak si niekto začne klásť otázky o viere, o Bohu, o jeho existencii, o mnohých rozpačitých situáciách z dejín, ne ktoré je ťažké v súvislosti s Bohom odpovedať, tohto človeka začnú pokladať za rebela a za človeka s malou vierou.
Je to však tak? Skutočnou pravdou, ktorú vidíme silne prítomnú v životoch mnohých veľkých ľudí viery, je opak: viera bez otázok nie je viera, je to viera mŕtva a Boh takto „veriaceho“ človeka je mŕtvym alebo aspoň veľmi vzdialeným Bohom. Skúsme si toto odvážne tvrdenie vysvetliť.
Viera je jedna z vecí, ktoré sa neriadia podľa kľúča „buď alebo“, teda buď ju mám, alebo nie. Naopak, viera môže byť napríklad malá, väčšia, veľká alebo obrovská. Viera je, ako hovorí evanjelium o horčičnom zrnku, záležitosťou procesu. Viera je niečo, čo rastie, alebo, naopak, sa umenšuje. A keď rastie, nerastie bez nášho vlastného pričinenia.
Ako sa to odohráva? Život človeka má v podstate tri fázy: detstvo, adolescencia a dospelosť. Tieto tri fázy sa premietajú do troch oblastí života: telesnej, duševnej a duchovnej. Vývoj v týchto troch oblastiach však u drvivej väčšiny ľudí nejde ruka v ruke.
V oblasti telesnej je to akési automatické. Dieťa sa stáva adolescentom a potom dospelým v presne vymedzenom čase a tento priebeh má jasne vymedzené znaky bez toho, žeby ten jedinec sám pre to niečo urobil. Dieťa sa stane fyzicky adolescentom a adolescent dospelým, či si to želá, alebo nie.
V duševnej oblasti až také automatické to už nie je. A tak sa môže stať, že máme adolescentov, ktorí sú fyzicky adolescentmi, no duševne sú ešte deťmi, alebo máme dospelých, ktorí majú zmýšľanie a správanie adolescentov. Preto občas tvrdíme: „Ten človek je nezrelý,“ alebo „V tom človeku čosi nedorástlo.“ Pripomínam, že nehovorím o duševne narušených, ale o zdravých ľuďoch.
V tretej oblasti, oblasti duchovnej, sa tak vývoj vymyká automatike úplne. A tak sa môže stať, že máme človeka, ktorý je napríklad kňazom, no jeho viera nikdy nedorástla do dospelosti, naopak, zostala zaseknutá na úrovni dieťaťa.
Ako to poznáme? Aké sú charakteristiky jednotlivých fáz viery? Ako vyzerá zrelá viera? Odpovieme si tak, že tieto charakteristiky viery, teda duchovnej zrelosti, porovnávame s charakteristikami zrelosti telesnej a duševnej...

Kázne Milan Bubák: Dve vína vydal Calder 2011 edícia:Kázne

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články