Pozícia hľadajúcich

Astronóm Kepler v roku 1604 vypočítal pri pozorovaní konjunkcií planét Jupitera a Saturna, t. j. pri určitom postavení týchto planét voči Zemi, že takéto konjunkcie sa odohrávajú zhruba každých 800 rokov. Niekedy sa k dvojici planét priblíži aj Mars. V októbri 1604 sa v blízkosti troch planét objavila ešte jedna hviezda, ktorá žiarila tak jasne ako Jupiter – ukázala sa jedna „nova“.
Kepler nebol len astronóm, ale aj biblicky vzdelaným kresťanom. Vedel o príchode učencov z Východu. Prišiel k uzáveru, že podobná konjunkcia planét so súčasným objavením sa „novy“ bola asi roku 6 pred naším letopočtom. V takejto mimoriadnej konjunkcii a objavení sa „novy“ videli starí ľudia znamenie veľkej udalosti. Nuž za touto hviezdou sa pravdepodobne vydali chaldejskí mudrci.
Matúš, jediný z evanjelistov, zaznačil túto udalosť.
Čím nás, ľudí 21 storočia, môže osloviť tajomstvo vianočnej hviezdy?
Nech pre nás symbolizuje vieru. A my sa postavme do pozície hľadajúcich.

Na minútu...s Viliamom Judákom – Adventné a vianočné zamyslenia (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články