Kristus sa rodí v srdci človeka

Ako sa Kristus rodí v srdci človeka? Vierou! Viera je Boží dar, je to nadprirodzená cnosť, ktorú nám vlieva Boh. Súčasne je to ale aj rýdzo ľudský úkon, pretože v ničom neprotirečí ani ľudskej slobode, ani rozumu – je to totiž pevné rozhodnutie dôverovať Bohu a veriť v ním zjavené pravdy. K prijatiu viery potrebujeme Božiu milosť a vnútornú pomoc Svätého Ducha, pretože to on sa musí dotknúť srdca človeka a obrátiť ho k Bohu, on musí otvoriť náš duchovný zrak. 
Počas Vianoc sme si v rodinách vymieňali dary. Prosme teda aj o to, aby  sa každý z nás, čo najlepšie pripravil, disponoval k prijatiu najdôležitejšieho daru, daru viery.
O tento dar prosíme v starobylej modlitbe, ktorá vo východnej tradícii začína každý náboženský  úkon, modlitbu a dobré dielo: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Z príhovoru arcibiskupa Cyrila Vasiľa 25. decembra 2015

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články