Z homílie Svätého Otca: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“

„Prospeje nám zamyslieť sa: ٫Aký bude ten deň, keď sa ocitnem pred Ježišom? Keď sa ma spýta na talenty, ktoré mi dal, na to, čo som s nimi urobil; keď sa ma spýta, aké bolo moje srdce, keď sa sialo zrno? Bolo ako tá cesta alebo ako to tŕnie z podobenstiev o Božom kráľovstve? Ako som prijal Božie slovo? S otvoreným srdcom? Dal som mu vyklíčiť pre dobro všetkých a či potajme?“

Každý z nás bude teda v deň súdu stáť pred Ježišom, vystríha Svätý Otec opakujúc slová Lukášovho evanjelia: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli“. A ten klam, o ktorom hovorí, je odcudzenie, ilúzia „žiť tak ako by sme ani nemali umrieť“. „Keď príde Pán, ako ma nájde? V očakávaní, alebo uprostred toľkých odcudzení života?“,.

„Pamätám sa, že od detstva, keď som chodieval na náboženstvo, učili nás štyri veci: smrť, súd, peklo alebo sláva. Po súde sú tu tieto možnosti. - ٫Ale otče, týmto nás len chcete vystrašiť...’ - ٫Nie, je to pravda! Lebo ak sa nestaráš o svoje srdce, o to, aby bol Pán s tebou a žiješ vždy vzdialený od Pána, možno je tu nebezpečenstvo, to nebezpečenstvo, že budeš pokračovať takto vzdialený od Pána po celú večnosť.’ ...

...„Vernosť Pánovi: a toto nesklame. Ak je každý z nás verný Pánovi, vtedy, keď príde smrť, povieme ako František: ٫Sestra smrť, príď’... Nevystraší nás. A keď nastane deň súdu, zahľadíme sa na Pána hovoriac: ٫Pane, mám mnoho hriechov, no snažil som sa byť verný.‛ Pán je dobrý. Dám vám túto radu: Buď verný až do smrti – hovorí Pán – a dám ti veniec života. Vďaka tejto vernosti nebudeme mať na konci strach, pri našom konci nebudeme mať strach zo súdu.“ ...

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články