Sviečka za nenarodené deti 2016

Fórum života už po štrnásty raz rozbieha kampaň Sviečka za nenarodené deti. Jej cieľom je spomenúť si na nenarodené deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a tiež na všetkých ľudí zranených potratom. V rámci kampane distribuuje Fórum života po celom Slovensku sviečky so znakom nožičiek nenarodeného dieťaťa. Zapálením sviečky šírime svetlo a nádej, že aj ich životy sú pre nás dôležité. Kampaň prebieha počas októbra a vrcholí 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. ..

Modlitba o úctu k životu
Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to,
že si povolal do života každého človeka.
S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo
pre všetkých našich drahých zo snulých.
Chceme si spomenúť aj na tých najbezbrannejších,
ktorí zomreli násilnou smrťou
umelého potratu ešte skôr, ako sa mohli narodiť.
Teba, najláskavejší Bože,
prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí a pre tých,
ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť,
aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.
Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov,
ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí,
aby spoznali hrôzu svojho počínania,
nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.
Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti.
Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.
Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých,
aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste
a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo
o kráse a vznešenosti ľudského života,
a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.
Panna Mária, Matka Božia a naša Matka,
prihováraj sa za nás u svojho Syna,
aby svojím milosrdným pohľadom zhliadol na všetkých,
za ktorých prosíme v tejto modlitbe.
Amen.

Text zverejnený na webovej stránke eRko .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články