Nezabudnime na dar odpustkov počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, ktorý potrvá do 20. novembra 2016

Nezabudnime na možnosť získania odpustkov pre duše zosnulých, pripomeňme si slová sv. otca Františka k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva a zoznam chrámov s bránou milosrdenstva.

...Aby veriaci na týchto posvätných miestach mohli zažiť a dosiahnuť odpustky musia na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k svätej bráne. Je dôležité, aby bol moment získania odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Nutné je pripojiť vyznanie viery a modlitbu za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.
PODĽA ŽELANIA SVÄTÉHO OTCA NECH SA ODPUSTKY SVÄTÉHO ROKA STANÚ SKUTOČNÝM ZÁŽITKOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, KTORÉ VYCHÁDZA V ÚSTRETY VŠETKÝM S TVÁROU OTCA, KTORÝ PRIJÍMA A ODPÚŠŤA A ÚPLNE ZABÚDA NA SPÁCHANÝ HRIECH....

Brány milosrdenstva: na území Bratislavskej arcidiecézy:

Katedrála svätého Martina v Bratislave,
Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave.
Národná bazilik Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke
Farský kostol svätého Antona Paduánskeho v Báči.

http://abu-bratislava.sk/download/2015-Dekret_o_branach_milosrdenstva-ABUBA.pdf

...úplné odpustky možno získať iba raz za deň(druhýkrát v jeden deň možno získať úplné odpustky iba v okamihu smrti - in articulo mortis).
Po platnom prijatí sviatosti pokánia, je možné získať úplné odpustky viac dní po sebe.(Kým je človek v stave posväcujúcej milosti...) Práve tu sa zvlášť
odporúča vyprosovať úplné odpustky pre duše v očistci. Avšak, tri ďalšie podmienky, ktoré Sv. Otec vyžaduje k platnému získaniu úplných odpustkov:
modlitba za Sv. Otca a za jeho úmysly,
vyznanie viery modlitbou Verím v Boha a
pristúpenie k sv. prijímaniu sú vždy viazané len na jeden úkon získania úplných odpustkov, preto je vhodné, aby tieto tri podmienky boli vykonané v ten istý deň ako skutok obdarený úplnými odpustkami
.
A napokon, k platnému získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby si veriaci vzbudil aspoň všeobecný úmysel získať ich a aby vylúčil akúkoľvek záľubu - pripútanosť ku hriechu, a to aj k ľahkému...
.
zoznam bazilík a kostolov v Spišskej diecéze, v ktorých bola otvorená svätá brána milosrdenstva.

Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči
Bazilika sv. Jakuba v Levoči
Bazilika Povýšenia svätého Kríža v Kežmarku
Diecézna Svätyňa Božieho Milosrdenstva v Smižanoch
Kostol sv. Šimona a Júdu v Námestove
Kostol Všetkých svätých v Rabčiciach
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom
Kostol sv. Martina v Trstenej
Kostol Povýšenia svätého Kríža v Dolnom Kubíne
Kostol sv. Ondreja v Ružomberku
Kostol sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi
Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch
Kostol sv. Michala v Spišskom Bystrom
Kostol Božieho Milosrdenstva v Istebnom

http://farnost.kapitula.sk/wp-content/uploads/uplne_odpustky_v_roku-milosrdenstva.pdf

Určené chrámy so svätou bránou v Košickej diecéze:

Katedrála sv. Alžbety v Košiciach
Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou
Bazilika sv. Egídia v Bardejove
Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
Farský kostol sv. Martina v Lipanoch
Farský kostol Všetkých svätých v Humennom
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach
Farský kostol sv. Vavrinca, diakona v Sobranciach
Farský kostol Návštevy Panny Márie v Trebišove
Farský kostol Zoslania Ducha Svätého v Moldave nad Bodvou
Pútnická kaplnka Narodenia Panny Márie vo filiálnej obci Svätá Mária, farnosť Rad
Pútnický kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske
Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach
Pútnický kostol sv. Vojtecha v Gaboltove
Pútnický kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši
Pútnický kostol Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove
Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Svinej
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Snine – sídlisko
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP

Určené chrámy so svätou bránou v Trnavskej arcidiecéze:

Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom
Farský kostol svätého Ondreja, apoštola v Komárne

Určené chrámy so svätou bránou v Nitrianskej diecéze:

v nitrianskom Katedrálnom chráme – Bazilike svätého Emeráma
v pútnickom kostole sv. Andreja Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom
v Hronskom Beňadiku

Určené chrámy so svätou bránou v Banskobystrickej diecéze:

Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
Banská Štiavnica - Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej
Hriňová – Raticov Vrch - Filiálny kostol Panny Márie Fatimskej
Kláštor pod Znievom - Prepoštský kostol Panny Márie
Levice - Farský kostol svätého Michala, archanjela
Litava - Farský kostol svätej Margity Antiochijskej
Nitrianske Pravno - Farský kostol Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa
Nová Baňa - Farský kostol Narodenia Panny Márie
Partizánske - Farský kostol Božského Srdca Ježišovho
Prievidza- Farský kostol svätého Bartolomeja, apoštola
Slovenská Ľupča - Farský kostol Najsvätejšej Trojice
Staré Hory - Bazilika (Farský kostol) Navštívenia Panny Márie
Šahy - Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
Terany - Farský kostol Božieho milosrdenstva
Veľký Krtíš - Farský kostol Narodenia Panny Márie
Zvolen - Farský kostol svätej Alžbety
Žiar nad Hronom - Farský kostol povýšenia Svätého kríža

Určené chrámy so svätou bránou v Žilinskej diecéze:

v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Farnosti Rajecká Lesná,
Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Farnosti Žilina-Hájik,
Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho vo Farnosti Dubnica nad Váhom,
Farský kostol sv. Mikuláša vo Farnosti Višňové
Kostol Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková vo Farnosti Korňa.

Určené chrámy so svätou bránou v Rožňavkej diecéze:

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave,
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Brezne,
Premonštrátsky kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jasove,
Farský kostol Navštívenia Panny Márie v Lučenci,
Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Ľuboreči (farnosť Stará Halič),
Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote,
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove,
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici
Farský kostol sv. Vavrinca v Revúcej.

Určené chrámy so svätou bránou v Prešovskej archieparchii

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
Chrám sv. Petra a Pavla v Poprade,
Bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine,
Chrám Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej,
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom,
Chrám Božej múdrosti vo Svidníku,
Monastiersky chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Krásnom Brode,

Určené chrámy so svätou bránou v Gréckokatolíckej eparchie Košice

v Bazilike minor v Michalovciach
v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohrodičky
v chráme svätého Juraja v Slovinkách

Chrám so svätou bránou v bratislavskej eparchii
v Katedrálnom chráme Povýšenia Pánovho Kríža v Bratislave

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151201042

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články