Z videoposolstva Argentíne: Milosrdenstvo je cesta od srdca k rukám

...Svätý Otec vo videoposolstve komentuje tohtoročnú tému stretnutia: „Milosrdenstvo, cesta od srdca k rukám“. Ježišovo srdce, podobne ako srdce Dobrého Samaritána sa nechalo dotknúť biedou ľudí. Toto je podmienkou milosrdenstva ...

...„Jedna vec je mať dobré úmysly. To však ešte nie je milosrdenstvo, sú to dobré úmysly. Vložiť ruky do filantropie je jedna vec, niečo iné je milosrdenstvo... Je veľmi dobré (...) konať filantropiu, ale nie je to milosrdenstvo, to je iná vec. Milosrdenstvo je tá jednosmerná cesta, ktorou bieda prichádza k môjmu srdcu, ťaží moje srdce, pohne ním, a ktorá ním občas hýbe až tak, že srdce tak ako kompas sledujúci Severný pól nemôže zostať stáť, kvôli tomu, čo cíti.

Istotne, niekto z vás sa ma môže spýtať: ,Otče, ako zakúsiť milosrdenstvo a nie súcit?‘ V poriadku, najprv treba žiadať o milosť mať milosrdenstvo. Je to milosť a musíte o ňu prosiť Pána. Avšak jediná cesta k tomu, aby ste mali milosrdenstvo, vedie cez náš hriech, ktorý sme uznali a ktorý Pán odpustil: cez priznaný a odpustený hriech. Možno byť milosrdnými, len ak naozaj cítime, že sme prijali Pánovo milosrdenstvo.“....

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články