Vyšli „Posledné rozhovory“ Petra Seewalda s emeritným pápežom Benediktom XVI.

Prežívanie staroby ako prípravy na stretnutie s Bohom. Hovorí P. Lombardi:

„V prvom rade je to svedectvo, ktoré nám vekom pokročilý emeritný pápež dáva o spôsobe, akým prežíva duchovne túto fázu svojho života v utiahnutí. Je to život, ktorý prežíva kráčajúc smerom ku stretnutiu s Bohom tvárou v tvár. ... Príprava na smrť, príprava na záver vlastného života, na stretnutie s veľkým tajomstvom Boha. A pápež Benedikt o tom hovorí s veľkou úprimnosťou a jasnosťou, ktoré napĺňajú úžasom a hlbokým pohnutím. Hovorí o veľkých otáznikoch, ktoré si človek kladie približujúc sa k prahu tohto tajomstva, o veľkých otázkach ako prítomnosť zla vo svete, alebo slová Ježiša v evanjeliu, ktoré znejú tak veľké a neraz náročné pre neho na interpretáciu.

A tak sa venuje meditácii slova Svätého Písma, vo veľkej pokore pred Bohom a cítiac prítomnosť veľkej postavy Krista, v očakávaní, že Pán mu dá svetlo na hlbšie pochopenie a pripraví ho na stretnutie, pri ktorom sa predstaví s veľkou pokorou, prosiac o milosrdenstvo pre svoje limity i previnenia svojho života, ktoré ochotne uznáva. A prežíva to aj s veľkou dôverou a nádejou na dosiahnutie večného života, kde bude naozaj doma. Myslím, že slová, ktorými Benedikt vyjadruje túto svoju duchovnú skúsenosť v tejto záverečnej fáze života sú veľmi krásne a povzbudivé.

Tak ako nám Ján Pavol II. dal mimoriadne svedectvo viery v nesení choroby a utrpenia v poslednej fáze života, Benedikt nám dáva svedectvo viery v príprave na stretnutie s Bohom.“

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články