Buď vôľa tvoja

Niekedy sa nám v duchovnom živote stáva, že ústami hovoríme Bohu, aby sa stala jeho vôľa, ale v skutočnosti robíme kroky, ktoré vedú k naplneniu našej vôle.

- Známy príbeh hovorí, že k starému mníchovi, známemu otcovi duchovného života, prišiel mladík a sťažoval sa na Pána Boha, ktorý vraj nechce vypočuť jeho naliehavé prosby, ešte aj podporené modlitbami Otčenáša. A to sa už pomodlil takmer tisíc Otčenášov.
„A modlíš sa ten Otčenáš úprimne? Všetko, čo hovoríš aj úprimne myslíš?“ spýtal sa starý mních.
„Áno, modlím sa v pravde a v úprimnosti,“ povedal mladý muž.
„To teda znamená, že Boh tvoju modlitbu vypočul a stalo sa tak, ako si sa modlil.“
„Ale vôbec nie, stalo sa práve to, čo som ja nechcel.“
„Vidíš,“ povedal na to mních, „Ak sa modlíš, Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi“, stala sa Božia vôľa, tak ako si prosil. Ak však chceš, aby sa stalo to, o čo ty žiadaš, musíš sa modliť Otčenáš inak a hovoriť Buď vôľa moja ako v nebi, tak i na zemi.“

Max Kašparů – z knihy: Vieromer

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články