Kardinál Jozef Tomko: Voľný čas

...Azda najhlbší význam voľného času je v tom, že nám umožňuje stretnúť sa so sebou samými, lebo – ako hovorí Karl Rahner- tak „odkrýva človeku zmysel jestvovania“. Francúzsky mysliteľ Charbonneau preto tvrdí, že „človek je taký, aké je jeho voľno....Vo voľnom čase vidieť veľkosť alebo nízkosť človeka“. Cez prázdniny a vo voľnom čase môžeme nájsť chvíle ticha a slobody, bez tlaku vonkajších nutnosti a povinností, bez televíznych programov a bez rádia, bez hluku pracovného prostredia, dočasne aj bez spoločnosti iných, ale aj bez úteku od seba samého. V takých chvíľach sa staneme schopnými pozrieť sa do vlastného srdca a odkryť, čo vlastne sme. Odkryjeme svoje osobné kvality, ale možno aj svoju vnútornú chudobu, lepšie poznáme seba samých, dobré vlastnosti ale aj závislosť od vonkajších okolností a vplyvov.

Voľný čas je tiež najvhodnejšou dobou na stretnutie sa s Bohom v tichom ústraní, v božej prírode, pred umeleckým dielom, v poézii a v modlitbe. Najmä v kontemplácii môže náš duch lepšie zacítiť v hĺbke našej bytosti, pomocou rozumového uvažovania a zapojac aj citové schopnosti ľudského srdca, prítomnosť milosrdného a láskyplného Boha. Také momenty nám pomôžu duchovne objaviť tajomstvo Božej lásky k ľuďom, ale aj konkrétne ku každej osobe, aj osobne k nám. Pri čítaní Božieho slova, predovšetkým Ježišových slov v evanjeliu, počúvame jeho hlas v našom srdci, ktoré sa rozohrieva a odkrýva nové pohnútky a inšpirácie pre každodenný život. Musíme sa naučiť nielen odrecitovať naučené modlitby, ale ich aj prežívať v osobnom rozhovore s Bohom, ktorý prebýva v srdci nezaťaženým ťažkou vinou.

Drahí poslucháči, voľný čas nás vyzýva zastaviť sa v rytme života a v tomto jubilejnom roku občas si zopakovať to jedno slovo modlitby sv. Františka  z Assisi, ktorú nám predložil aj pápež František: „Laudato sii“ – „Buď pochválený“-

Prajem vám požehnané prázdniny!

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 07.04.2003 - 12:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 12:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 01:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 22.04.2002 - 00:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 01:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 13:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 01:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 06.03.2002 - 00:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...