Je možné prerušiť slávenie omše?

Po nedeľnom incidente v katedrále sv. Martina, keď bola prerušená sv. omša, sa na nás viacerí čitatelia obrátili s otázkou, či je možné prerušiť slávenie omše a ako v takomto prípade postupovať.

Normy dané v súčasnom Rímskom misáli nepočítajú s prerušením omše, napriek tomu nemožno tvrdiť, že by sme nemali možnosť poznať vôľu zákonodarcu v tejto veci, nakoľko v starom misáli sa normy pre prerušenie omše nachádzajú (De defectibus, X, 2), a hoci táto matéria nebola prebratá do nového misála, normy ako také platia ďalej, pretože naďalej obsahujú vôľu zákonodarcu.

V uvedenej časti čítame: Ak niekto zneuctí kostol pred kánonom, omša sa prepustí, ak po kánone, dokončí sa. Ak je obava pred vniknutím nepriateľa, alebo záplavou, alebo zničením miesta, kde sa celebruje, pred konsekráciou, omša sa rozpustí, po konsekrácii však kňaz môže urýchliť prijatie Sviatosti tak, že vynechá všetko ostatné.

Z uvedeného vyplýva, že z vážneho dôvodu je možné omšu nielen prerušiť, ale aj ukončiť.

Ak omša nebola ukončená, ale iba prerušená, možno ju dokončiť takto:

Ak môže pokračovať kňaz, ktorý slávenie omše začal, pokračuje on. Ak pre ťažkú chorobu, alebo inú zdravotnú komplikáciu, alebo smrť, nie je možné aby omšu dokončil, a ak omša bola prerušená po konsekrácii, dokončí ju iný kňaz od miesta, kde bola prerušená. Takéhoto kňaza neviaže eucharistický pôst (ak nie je k dispozícii kňaz, ktorý by splnil aj požiadavky eucharistického pôstu). Aj tu je jeden z dôvodov, prečo Cirkev vždy trvala na tom, aby pri omši bol apoň jeden miništrant alebo iný človek: v prípade smrti, alebo ťažkého upadnutia kňaza, práve táto osoba podá informáciu najbližšiemu alebo najľahšie dosiahnuteľnému kňazovi, že treba omšu dokončiť a v ktorom mieste bola prerušená.

Okrem vyššie uvedených dôvodov prerušenia, ktoré spomína starý misál, sa v odbornej literatúre spomína ešte jeden dôvod: neplatná alebo chýbajúca matéria (napr. na paténe nie je ani jedna hostia, alebo v kalichu je namiesto vína voda). V takom prípade kňaz musí počkať, kým mu prinesú novú platnú matériu.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články