Z komentára Martina Kramaru: Nič nie je nemožné

S blížiacim sa letom dostávam - nielen od novinárov - početné otázky o sobášoch. Kedy je možná svadba v kostole, čo všetko k tomu treba, či sa to dá vybaviť aj v zahraničí, atď. Nezriedka sa pripletie aj takéto vyjadrenie: „A mohli by ste mi povedať, či je možné zariadiť cirkevný rozvod - a potom druhé manželstvo v kostole?” Spočiatku ma prekvapovalo, že takúto otázku vôbec niekto kladie. Po mnohonásobnom opakovaní sa nad tým už nepozastavujem. Keď automaticky odpoviem, že nič také ako cirkevný rozvod neexistuje, takmer s istotou už tuším, aká veta bude nasledovať: „Áno, áno, veď viem, vy to tak nevoláte, zle som sa vyjadril, ale mal som na mysli tú anuláciu, teda to zneplatnenie cirkevného manželstva”. I keď nie som cirkevný právnik, rozšírená povera o tom, že Cirkev môže sobáše zneplatňovať ma vedie k tomu, aby som sa pokúsil pripomenúť, objasniť to, o čom som si niekedy myslel, že je pre každého samozrejmé a jasné.

Totiž, že sú veci, ktoré Cirkev robiť nemôže - lebo na ne nemá kompetenciu. Ani kňaz, ani biskup, ba ani samotný pápež nemôže „zneplatniť” manželstvo. „Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje” - to je Božie slovo, a nedá sa obrátiť naopak. Ani sám Svätý Otec nemôže vyhlásiť, že manželstvo, ktoré nejaký čas fungovalo, ale potom sa pre nejakú príčinu rozpadlo, už neplatí, a teda je možné uzatvoriť ďalšie. Jediná vec, ktorá je možná, je preskúmať, či dané manželstvo bolo uzatvorené platne.

Vzdialene by sa to dalo prirovnať k platnému štartu. Pri súťažiach sa posudzuje, či ich účastníci spĺňajú stanovené podmienky. Ak niekto neskôr podá sťažnosť, a vyjde najavo, že to tak nebolo, potom sa štart - ako aj celá účasť daného človeka - pokladajú za neplatné. Čokoľvek však nasledovalo po štarte, už neovplyvňuje platnosť účasti. Ak pravidlá stanovujú, že štartovať možno len raz a štart bol platný, nedá sa žiadať nová možnosť, ak niekto po určitej vzdialenosti zakopol alebo si svoju účasť rozmyslel. Pravidlá sú jednoducho také. A tak ani platné manželstvo, ktoré „nevyšlo”, nemožno vyhlásiť za neplatné. Dá sa len preskúmať, či boli dodržané „podmienky pri štarte”. Na všetko, čo nasledovalo potom, platí: „Čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje”. Trochu nešťastne pritom azda pôsobí termín „anulácia” cirkevného manželstva. V niektorých vyvoláva dojem, že Cirkev môže svojím rozhodnutím sobáš anulovať - teda zrušiť - tak ako úrad zo svojej moci zruší platnosť nejakého rozhodnutia. Takúto moc však Cirkev nad manželstvami nemá...

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články