Z rannej homílie : Duch Svätý hýbe Cirkvou

..„Ale my v našom živote máme vo svojom srdci Ducha Svätého ako ,luxusného väzňa‘: nenecháme sa ním povzbudiť, nenecháme ho, aby nami hýbal. On tvorí všetko, všetko vie, vie nám pripomenúť, čo povedal Ježiš, vie nám vysvetliť to, čo sa týka Ježiša. Iba jednu vec Duch Svätý nevie vytvoriť: salónnych kresťanov. Toto robiť nevie! Nevie vytvoriť ,virtuálnych kresťanov‘, ktorí nie sú cnostní. On vytvára skutočných kresťanov, berie život taký aký skutočne je a prorocky čítajúc znamenia čias nás takto posúva vpred.“

Tento týždeň, dodal pápež František, „nám prospeje pouvažovať nad tým, čo robí Duch Svätý v našom živote“ a položiť si otázku, či nás „naučil ceste slobody“. Duch Svätý, ktorý je vo mne „ma pobáda vyjsť von: mám strach? Aká je moja odvaha, tá, ktorú mi dáva Duch Svätý, aby som vyšiel zo seba samého, aby som svedčil o Ježišovi?“ A napokon: „Ako sa darí mojej trpezlivosti v skúškach? Lebo aj trpezlivosť dáva Duch Svätý“:

„V tomto týždni, keď sa pripravujeme na slávnosť Turíc, uvažujme: ,Naozaj v Ducha Svätého verím, alebo je pre mňa iba slovným výrazom?‘ Snažme sa s ním hovoriť a povedať: ,Ja viem, že ty si v mojom srdci, že si v srdci Cirkvi, že ty vedieš Cirkev vpred, že ty nás všetkých zjednocuješ, popri tom, akí sme všetci odlišní, v rôznorodosti nás všetkých‘... Povedzme mu toto všetko a vyprosujme si milosť naučiť sa, ako on koná – ale prakticky, v našom živote. A milosť poslušnosti voči nemu: byť poslušnými voči Duchu Svätému. Urobme to tento týždeň: myslime na Ducha a hovorme s ním“.

pápež František

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články