Z nedeľnej katechézy Svätého Otca: Duch Svätý nám prebúdza pamäť

...My nie sme sami: Ježiš je blízko nás, medzi nami, v nás! Jeho nová prítomnosť v dejinách sa uskutočňuje prostredníctvom Ducha Svätého, skrze ktorého je možné nadviazať živý vzťah s ním, Ukrižovaným a Vzkrieseným. Duch, vliaty do nás vo sviatostiach krstu a birmovania, pôsobí v našom živote. Vedie nás pri tom, ako premýšľame, konáme, rozlišujeme čo je dobré a čo zlé. Pomáha nám praktizovať Ježišovu dobročinnú lásku, jeho darovanie sa druhým, zvlášť tým, čo sú vo väčšej núdzi.

Nie sme sami! A znakom prítomnosti Ducha Svätého je aj pokoj, ktorý Ježiš dáva svojim apoštolom: «Svoj pokoj vám dávam» (v. 27). Tento [pokoj] sa líši od toho, aký si prajú ľudia a pokúšajú sa ho uskutočniť. Ježišov pokoj vyviera z víťazstva nad hriechom, nad egoizmom, ktorý nám zabraňuje milovať sa ako bratia. Je to Boží dar a znak jeho prítomnosti. Každý učeník, povolaný dnes nasledovať Ježiša v nesení kríža, prijíma do seba pokoj Ukrižovaného a Vzkrieseného v istote o jeho víťazstve a v očakávaní jeho definitívneho príchodu.

Nech nám Panna Mária pomôže prijať s poddajnosťou Ducha Svätého ako učiteľa duše a ako živú pamäť Krista na ceste každodennosti.

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články