Z homílie pápeža Františka mladým: Staňte sa šampiónmi lásky

Drahí chlapci a dievčatá, akú veľkú zodpovednosť nám dnes zveruje Pán! Hovorí nám, že ľudia spoznajú Ježišových učeníkov podľa toho, ako sa medzi sebou milujú. Láska, inak povedané, je občiansky preukaz kresťana, je jediným platným „dokumentom“, aby nás spoznali ako Ježišových učeníkov. Jediným platným dokumentom. Ak tento dokument vyprší a stále sa neobnovuje, nie sme viac Učiteľovými svedkami. Preto sa vás pýtam: chcete prijať Ježišovo pozvanie byť jeho učeníkmi? Chcete byť jeho vernými priateľmi? Skutočný Ježišov priateľ sa zásadne odlišuje vďaka konkrétnej láske, nie láske v oblakoch, nie, konkrétnej láske, ktorá žiari v jeho živote. Láska je vždy konkrétna. Kto nie je konkrétny a hovorí o láske, robí len telenovelu. Chcete žiť túto lásku, ktorú nám dáva? Chcete, či nechcete? Skúsme teda vstúpiť do jeho školy, ktorá je školou života, aby sme sa naučili milovať. A toto je práca na každý jeden deň: naučiť sa milovať.

Predovšetkým, milovať je krásne, je to cesta ku šťastiu. Nie je to však jednoduché, je to náročné, namáhavé. Zamyslime sa napríklad nad tým, keď dostaneme darček: to nás robí šťastnými, avšak na prípravu toho daru museli štedré osoby venovať čas a úsilie, a tak, darujúc nám niečo, nám tiež dali trochu zo seba samých, niečo, čoho sa vedeli zrieknuť. Zamyslime sa tiež nad darom, ktorý vám dali vaši rodičia a animátori, keď vám umožnili prísť do Ríma na toto Jubileum, ktoré je venované vám. Naplánovali, zorganizovali, pripravili všetko pre vás, a robilo im to radosť,  i keď sa možno zriekli vlastnej dovolenky. Toto je konkrétnosť lásky. Milovať vskutku znamená darovať, nielen niečo materiálne, ale niečo zo seba samých: svoj čas, svoje priateľstvo, svoje schopnosti.

Pozrime sa na Pána, ktorý je neprekonateľný v štedrosti. Dostávame od neho toľko darov a každý deň by sme mu mali ďakovať... Chcel by som sa vás spýtať: ďakujete Pánovi každý deň? I keď my na to zabúdame, on nás neprestáva každý deň niečím špeciálnym obdarúvať. Nie je to dar, ktorý možno mať fyzicky v rukách a použiť ho, ale oveľa väčší dar, [dar] pre život. Čo nám dáva Pán?  Dáva nám svoje verné priateľstvo, ktoré nám nikdy nevezme. Pán je priateľom navždy. I keď ho sklameš a vzdiališ sa od neho, Ježiš ťa má aj naďalej rád a je ti na blízku, verí v teba viac než ty veríš sám v seba....

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články