Zo zamyslenia pátra Milana Bubáka: Kde je Pán? Kde ho položili?

„Odniesli Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili.” Týmito slovami, milí priatelia, ovalila Petra a iného učeníka Mária Magdaléna, ktorá sa k Ježišovmu hrobu v to veľkonočné ráno vybrala ako prvá. Čo keby Mária Magdaléna povedala tieto slová nám, veriacim kresťanom 21. storočia? „Odniesli Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili.” Ako by sme reagovali?.

Peter a ten iný učeník reagovali tak, že bežali k hrobu. Žiaľ jediné, čo našli, bol prázdny priestor a poskladané plachty. No neskôr, v ten istý deň večer, Pána predsa našli. Nie, nebol položený v inom hrobe. Stál živý, úplné živý, medzi nimi, uprostred nich, v ich spoločenstve. Ráno po tom, čo oni dvaja vyšli z prázdneho hrobu a „vrátili sa domov“, Pána našla aj Mária. Bola prvá, ktorá ho videla. Bol živý, stál vedľa nej a ona, keď ho spoznala, mu na znak úcty padla k nohám. V ten istý deň Pána našli aj ďalší z jeho učeníkov. Boli dvaja a kráčali do Emauz. Ježiš sa pripojil k nim a kráčal spolu s nimi ako pútnik, vysvetľoval im Písma a nakoniec spolu s nimi lámal pri stole chlieb. O týždeň neskôr ho nachádza aj apoštol Tomáš. Nachádza ho ako živého uprostred svojich spoluučeníkov s ranami, ktoré mu udelila jeho láska k ľudskému rodu..

Ako by sme, milí priatelia, reagovali na otázku niekoho, kto by nám dnes položil podobnú otázku: „Odniesli nám Pána, neviete, kde sa nachádza?“ Ako by sme odpovedali..

Čo je najzaujímavejšie na príbehoch o tých, ktorí sa s Ježišom stretli po jeho vzkriesení, bolo to, že takmer nikto ho najprv nespoznal. Nespoznala ho Mária Magdaléna, ktorá si najprv myslela, že sa stretla so záhradníkom. Nespoznali ho Emuazskí učeníci, ktorí ho považovali za neznámeho cudzinca. Nespoznali ho apoštoli pri rybolove, ktorí ho pokladali za mátohu. A podobne ho nespoznali mnohí ďalší, ktorí sa s ním pred jeho vzkriesením dôverne poznali. Prečo ho nespoznali? Preto, lebo Ježiš nebol viac naviazaný na svoje ľudské telo, ako ho poznali pred tým. Na to, aby ho našli, spoznali a znova sa s ním stretli, bolo nutné, aby sa od spájania si Ježiša s jeho fyzickým telom oddelili.....

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články