Logika lásky

Logika lásky je náročná a požadovačná. Nutne spája lásku k Bohu a lásku k blížnemu. Ježiš Kristus to zvýraznil vo svojej reči na hore: „Keď teda prinášaš dar na oltár (rozumie sa ako prejav úcty a lásky k Bohu) a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar“ (Mt 5, 23-24). Čiže: ak chceš byť synom nebeského Otca, začni byť bratom tých vedľa seba; ak chceš milovať Boha, začni milovať svojho blížneho.
Evanjelista Ján na konci svojho dlhého života preto neustále opakoval len jedno: „Milujte sa navzájom!“ Prvým kresťanom napísal: „My milujeme (Boha), pretože on prvý miloval nás. Ak niekto povie: „Milujem Boha“, a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať boha, ktorého nevidí“ (1 Jn 4, 19-20).
Láska k blížnemu je teda skúšobný mostík našej lásky k Bohu a našej úprimnosti, s ktorou oslovujeme Boha Otče náš!

Jozef kardinál Tomko.: Boh ma miluje Rozhlasové duchovné cvičenia (SSV 2012)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články