Podobenstvo o márnotratnom synovi

Sv. Bernard z Clairvaux rozvíja toto podobenstvo do alegórie.
Mocný kráľ sa nazlostil, keď jeho syn jedol zo zakázaného stromu a blúdil ďaleko vo svete hriechu. Keď padol do moci diabla, bol uväznený v Zúfalstve. Otec nemohol na syna zabudnúť a poslal Strach, aby ho priviedol späť, ale Strach ho nedokázal vyburcovať. Tak mu otec poslal Nádej, ktorá ho vytiahla zo špiny a posadila syna na koňa Túžbu, ktorý ho viedol ďalej. Otec poslal za ním Rozvážnosť a Striedmosť a na Túžbu sa nasadili opraty Opatrnosti. Pridala sa k ním Statočnosť a celá výprava pokračovala do tábora Múdrosti, ktorý obkolesovala priekopa Pokory a múr Poslušnosti.

Stehen Wailes, stredoveké alegórie na Ježišove podobenstvá

Ján Majerník, Jozeph Ponessa, Laurie Watson Manhardt: Poďte a uvidíte

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články