Bože, nevzďaľuj sa odo mňa

Ježišu, koľko smútku je v hlbinách mnohých duší, ranených samotou, opustenosťou, nezáujmom, chorobou, smrťou drahej osoby!

Nesmierne je aj utrpenie tých, čo žijú uprostred krutých udalostí, slov nenávisti a falše; alebo tých, čo narážajú na srdcia z kameňa, vyvolávajúce slzy a vedúce k beznádeji.

Ľudské srdce – srdce nás všetkých – túži po niečom úplne inom: má byť nádobou lásky. Ježišu, tomu učíš nás, i všetkých ľudí dobrej vôle: “Milujte sa navzájom, ako som vás ja miloval” (porov. Jn 13, 34).

Modlime sa

Srdce moje, chráň a potešuj!

Otvor sa, moje srdce. Buď široké, ako Božie srdce. Otvor sa, aby si prinášalo nádej. Otvor sa, aby si prejavovalo starostlivosť. Otvor sa, aby si počúvalo. Otvor sa, aby si dávalo olej na rany. Otvor sa, aby si dávalo svetlo tým, čo sú v temnotách. Chráň nás a potešuj dnes, zajtra, vždy.

Meditácie Mons. Renata Cortiho, emeritného biskupa z Novary
v Koloseu na Veľký piatok 3. apríla 2015

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články