Deti majú čo povedať dospelým

Na záver stretnutia pápež František udelil skupinke detí požehnanie so slovami: „Teraz vám všetkým dám požehnanie a ďakujem vám za to, za túto návštevu, za toto stretnutie, lebo pre Ježiša boli deti odrazom cesty ku Otcovi, a keď sa stretávam z deťmi odchádzam omladený, dávajú život, a ja sa za ne modlím, aby bol ich život dobrý. Je jedna vec, ktorá sa ma veľmi dotýka a ktorá mi spôsobuje bolesť, keď zdravím choré deti na generálnych audienciách a prichádza mi na um otázka, ktorú si kládol už veľký Dostojevskij: ‚Prečo trpia deti?‘. A ja vás ubezpečujem, že ja, pápež, ten, ktorý zdá sa vie všetko a má všetku moc, neviem odpovedať na túto otázku. Jediné, čo mi dáva svetlo je hľadieť na tento kríž, hľadieť, lebo Ježiš trpel, to je jediná odpoveď, ktorú nachádzam. Môj odkaz dospelým je, aby boli blízko detí, ktoré trpia a aby naučili deti byť blízko chorým deťom“

Zo stretnutia p8peža Františka so skupinkou detí z celého sveta 25.2.2016

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články