Pápež František na sviatok Katedry sv. apoštola Petra

...V tomto momente, každému jednému z nás Pán opakuje svoju otázku: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16,15). Jasná a priama otázka, pred ktorou nie je možné utiecť alebo zostať neutrálny, ani oddialiť odpoveď, či ju delegovať niekomu inému. V nej však nie je nič „inkvizičné“, naopak je plná lásky! Lásky nášho jediného Učiteľa, ktorý nás dnes volá obnoviť si v neho vieru, uznajúc ho ako Božieho Syna a Pána nášho života. A prvý povolaný obnoviť svoje vyznanie viery je Petrov nástupca, ktorý so sebou nesie zodpovednosť utvrdzovať bratov (porov. Lk 22,32).

Nechajme, aby milosť opäť stvárňovala naše srdce vo viere a otvorila naše ústa, aby sme vyznali vieru a dosiahli spásu (porov. Rim 10,10). Urobme teda slová Petra našimi (slovami): „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). Nech naša myseľ a náš pohľad sú upriamené na Ježiša Krista, začiatok a koniec každého konania Cirkvi. On je základ a nikto nemôže položiť žiaden iný (1 Kor 3,11). On je „skala“, na ktorej musíme stavať. Výstižnými slovami to pripomína sv. Augustín, keď píše, že Cirkev, i keď rozrušená a otrasená udalosťami histórie, „sa nezrúti, lebo je postavená na skale, od ktorej Peter odvádza svoje meno. Nie je to skala, ktorá berie svoje meno od Petra, ale je to Peter, ktorý ho berie od skaly; tak ako to nie je meno Krista, ktoré sa odvádza od kresťana, ale je to meno kresťana, ktoré sa odvádza od Krista. (...) Skalou je Kristus, na základe ktorého bol postavený aj Peter“ (v Jon 124, 5: PL 35,1972).   ...

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 29.03.2002 - 01:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 13:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 01:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 06.03.2002 - 00:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 01:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 13.04.2001 - 00:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 19:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...