Pápež František na sviatok Katedry sv. apoštola Petra

...V tomto momente, každému jednému z nás Pán opakuje svoju otázku: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16,15). Jasná a priama otázka, pred ktorou nie je možné utiecť alebo zostať neutrálny, ani oddialiť odpoveď, či ju delegovať niekomu inému. V nej však nie je nič „inkvizičné“, naopak je plná lásky! Lásky nášho jediného Učiteľa, ktorý nás dnes volá obnoviť si v neho vieru, uznajúc ho ako Božieho Syna a Pána nášho života. A prvý povolaný obnoviť svoje vyznanie viery je Petrov nástupca, ktorý so sebou nesie zodpovednosť utvrdzovať bratov (porov. Lk 22,32).

Nechajme, aby milosť opäť stvárňovala naše srdce vo viere a otvorila naše ústa, aby sme vyznali vieru a dosiahli spásu (porov. Rim 10,10). Urobme teda slová Petra našimi (slovami): „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). Nech naša myseľ a náš pohľad sú upriamené na Ježiša Krista, začiatok a koniec každého konania Cirkvi. On je základ a nikto nemôže položiť žiaden iný (1 Kor 3,11). On je „skala“, na ktorej musíme stavať. Výstižnými slovami to pripomína sv. Augustín, keď píše, že Cirkev, i keď rozrušená a otrasená udalosťami histórie, „sa nezrúti, lebo je postavená na skale, od ktorej Peter odvádza svoje meno. Nie je to skala, ktorá berie svoje meno od Petra, ale je to Peter, ktorý ho berie od skaly; tak ako to nie je meno Krista, ktoré sa odvádza od kresťana, ale je to meno kresťana, ktoré sa odvádza od Krista. (...) Skalou je Kristus, na základe ktorého bol postavený aj Peter“ (v Jon 124, 5: PL 35,1972).   ...

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 16.04.2006 - 00:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 14.04.2006 - 00:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 01:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 22.09.2004 - 00:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 14:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 26.05.2003 - 00:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 18.04.2003 - 00:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 12:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 12:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 01:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...